NATURA HRADEC
Domů
Plasty
  Informace

Zpracování plastů

Ukázky výrobků:

 • do 5 g
 • do 50 g
 • do 200 g
 • technické komplety

 • Lisovna plastů
  Orientační informace pro naše zákazníky nepracující v oboru plastů

  Jednou ze skupin plastických hmot a materiálů jsou TERMOPLASTY. Tyto plasty je možné zpracovávat a upravovat působením tepla a tlaku současně. Úpravu a zpracování je možné velmi zjednodušeně rozdělit do třech základních technik:

  1) Vakuové tváření plastických materiálů
  Jako polotovar pro následné zpracování se používají plošné materiály (plastové desky), které se součinností podtlaku, tepla a tvaru formy tvarují do požadovaného tvaru výlisku. Tvar výlisku je omezen především tloušťkou stěny použité desky. Toto zpracování je vhodné pro typy výrobků, kde finální výrobek může čerpat z výhody plošného polotovaru. Tento výlisek se zpravidla musí dodatečně opracovat, např. oříznout přebytečné zbytky nevytažené desky (podběhy u aut, kryty na značky, obalový materiál s předlisováním tvaru baleného předmětu...).
  2) Vstřikování plastických materiálů do forem
  Jako surovina pro následné zpracování se používá plastový granulát a příměsi (barvivo), případně jiná plnidla ovlivňující kvalitu a vzhled výsledného výrobku. Granulát se v tepelné komoře roztaví a pod tlakem je vstříknut do uzavřené formy. Tlak je podržen do zchladnutí výlisku přímo ve formě. Potom se forma otevře a výlisek se vytlačí ven. Výlisek je možno zhotovit i se záliskem jiného materiálu např. kovu, kdy je požadováno do finálního výrobku přímo zakomponovat např. kovový závit. 
  Obecně tyto plastové výrobky nepotřebují dodatečné opracování, pokud není již plánováno jako součást výrobního cyklu. Výhodou vstřikování je výsledná rozmanitost lisovaného produktu a to jak co do tvaru, tloušťky stěn, dutin ve výrobku. (spotřební předměty: hrnky, misky, věšáčky..., technické výlisky: tlačítka, krytky, technické plastové součástky jiných zařízení..., výlisky k další povrchové úpravě např. pokovením...) Finální výrobek má již zpracovanou svoji výrobní formu s požadovanou povrchovou úpravou, která může být od zrcadlového lesku po hrubý písčitý rastr.
  3) Extruze plastů
  Jako surovina pro následné zpracování se používá plastový granulát a příměsi (barvivo), případně jiná plnidla ovlivňující kvalitu a vzhled výsledného výrobku. Granulát se v tepelné komoře roztaví a pod tlakem je vtlačen do otevřené formy, kde postupně chladne. Tlak na surovinu, tepelná komora a chlazení je nepřetržité a výsledným výrobkem je výlisek tvarovaný použitou výstupní formou do metrážního výrobku (okení a dveřní plastové profily, metrážní profily s vnitřními dutinami i bez dutin 
  jako jsou trubky, lišty...).
  Obecně je možné u těchto základních metod zpracování termoplastů říci, že výsledný výlisek je levný, ale výrobní nástroj je drahý. Proto je vhodné tyto metody uvažovat spíše u větších sérií požadovaných výrobků. Nástroj u vstřikování plastů je možný relativně zlevnit výrobou tvarových vložkových mechanik a jejich
  vložením do universálního rámu příslušné lisovny plastů. Takto lisované výrobky je samozřejmě možné dodatečně upravit jinými zpracovatelskými technikami (např. třískové obrábění plastů, svařování plastů...).
  na začátek

  NATURA HRADEC, s.r.o.

  Zpracování plastů technikou vstřikování plastu do formy

  1) Vlastní výrobní program

  2) Zakázková výroba

  Standardně zpracovávaný materiál:
 • PP-polypropylen
 • PE-polyetylen LD,LLD,HD
 • PS-polystyren 
 • PA-polyamid
 • ABS

  Materiál je zpracováván:
 • v přírodním stavu
 • čirý
 • matný
 • v barvené formě od výrobce
 • s dobarvováním dle požadavku zákazníka

  Vstřikovaná gramáž výrobku: 0,05g -450 g

  Četnost výrobků při jednom stisku:
  Tato veličina je daná konkrétní násobností příslušné formy a je u každého výrobku stanovena individuálně. Obecně platí, že s vyšší násobností formy se snižuje výsledná cena vyráběného výlisku. Násobnost formy se stanovuje ve vztahu požadovaného vyráběného množství výrobku, složitosti výrobku, a ceny příslušně provedené formy.

  Výroba forem
  1) Kompletní formy
  Výrobu forem jsme schopni zajisti na klíč, včetně návrhu tvarů, grafického zpracování, výkresové dokumentace a vlastní výroby formy.

  2) Vložkové mechaniky
  Některé výrobky můžeme zavložkovat do našich univerzálních rámů, zákazník potom platí pouze vložkovou mechaniku, časový podíl na užívání rámu a ušetří tak cenu za výroby vlastní rámové konstukce a její mechaniky.

  3) Vlastnictví forem
  Forma vyrobená na zakázku je po zaplacení majetkem zadavatele zakázky. Výrobky se lisuji pouze pro majitele formy, jiné lisování připadá v úvahu pouze po dohodě a písemném souhlasu majitele formy.

  4) Archivace forem a vložkových mechanik
  Po nalisování výroby při delší pauze mezi výrobami si zákazník může svoji formu nebo vložkovou mechaniku odvézt a uložit. Pokud má zákazník zájem o archivaci 
  na lisovně zůstane zařízení u naší firmy.

 • Garance
  NATURA HRADEC, s.r.o. nese plnou zodpovědnost za případné poškození nástroje při výrobním procesu nebo archivaci, vady materiálu u nástrojů se řeší podle původu nástroje.

  Repase nástrojů
  Průběžná údržba a repase nástroje je v režii naší společnosti jako výrobce. Ostatní (změny ve tvarech, repase po nasmlouvané životnosti apod.) se řeší formou smluvního sjednaného harmonogramu jednotlivých prací.
  © 2003 INET-SERVIS.CZ,